- fra skog på veg!

- fra skog på veg!

Transportavtaler

AØV tilbyr transportavtaler til dem som etterspør tømmertransport på Østlandet og til Värmland. Vi disponerer  48 vogntog med en kapasitet på ca 1,3 mill m3 pr år, som tilsvarer en omsetning på 150 mill. kr.

Profil

AØV har de siste 4 årene gjennomført en reprofilering av selskapet. Den nye logoen, som i headingen, har nå blitt meget godt synlig på alle våre tømmerbiler!

Aktuelt

Vi tar sikte på å få på plass en  «Fair Trade» ( NLF ) sertifisering av vår virksomhet.

Om oss

Om oss (transport)

Akershus og Østfold Virkestransport AS ble etablert i 1988. AØV er navet, og avtalepunktet for samarbeidet, som utføres av våre selvstendige bileiere. Vi er en dedikert og 100% profesjonell transportsentral for tømmer. Vårt formål er å yte transporttjenester for tømmer til alle aktuelle kunder på Østlandet. Selskapet har for tiden 20 aksjonærer, som alle er aktive tømmertransportører.  AØV opererer i henhold til Argus' kvalitets og HMS standard.

Våre tjenester

Tømmer

AØV utfører rasjonell og effektiv transport av tømmer. Vi selger våre tjenester til all tømmerforbrukende industri.

Informasjon

Våre bileiere

Les mer ...

Telefonliste

Les mer ...

Ledige stillinger

Les mer ...

Kontakt oss

Prost Stabels vei 8, 2019 SKEDSMOKORSET
Orgnr 948 474 689